Jdi na obsah Jdi na menu
 
Žádný materiál na tomto webu není na tomto webu uložen, web slouží pouze jako informační web o možnostech stahování. Nikdo nikoho nenutí aby si na webu klikal na jakýkoli odkaz. Kopírování filmů, prodej, vypalování a veřejná publikace materiálu je trestná.

Tento web je zpracován jako databáze jiných autorských děl.
Podle §88 121/2000 sb.:
"(1) Databází je pro účely tohoto zákona soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření. Zvláštní práva k databázi (§ 90) přísluší pořizovateli databáze, pokud představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad k pořízení, ověření nebo předvedení jejího obsahu, bez ohledu na to, zda databáze nebo její obsah jsou předmětem autorskoprávní nebo jiné ochrany."

Nenesu žádnou zodpovědnost za software, freeware stáhnutý z těchto stránek.